Bu lông neo móng L

Bu lông neo móng L trước hết là dòng sản phẩm thuộc chủng loại bu lông neo. Bu lông neo móng L là phần nối trung gian giữa móng của công trình và phần nổi của công trình, thường ứng dụng trong thi công nhà thép tiền chế, thi công hệ thống điện, trạm biến áp, hệ thống nhà xưởng, nhà máy, nhà thép kết cấu. Hay nói cách khác đơn giản hơn là bu lông neo móng dùng để cố định các kết cấu, đặc biệt là kết cấu thép.

Liên hệ báo giá:
Liên hệ tư vấn