Điều khoản thanh toán tại Bulong Sài Gòn

Thông thường là thanh toán trước 30% trước khi xác nhận đơn hàng, và 70% sau khi đã xác nhận vận chuyển.

Ngoài ra có thể đàm phán lại thời hạn cũng như cách thức chi trả chi tiết nếu khách hàng có nhu cầu.

Bulong Sài gòn bảo hành trọn đời

 

Bulong Sài Gòn

Chất Lượng Hơn Tưởng – Giá Ngay Tại Xưởng